background

Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı

Deniz Yolu Uluslararası Taşımacılık

Gelişen ve büyüyen dünyamızda ülkeler arası mesafeler gün geçtikçe küçülmektedir. Aynı şekilde lojistik sektörüne olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Gelişimi ve büyümesi hızlı bir şekilde devam eden uluslararası lojistik sektöründe taşınan ürünlerin a noktasından b noktasına hızla ve güvenli bir şekilde gitmesini sağlamak çok önemlidir. Ayrıca bu şartların dışında ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde transfer maliyetlerinin önemli oldukça fazladır. Bu ürünlerin fiyatları belirlenirken ürün tedarik aşamasında ki transfer maliyeti göz önünde bulundurulmaktadır.  Dolayısıyla firmalar ürünlerini hızlı, güvenli ve daha az maliyetlerle göndermek için lojistik hizmetlerine ayırdıkları bütçeleri minimum düzeyde tutmaya özen göstermektedir. Bu nedenden dolayı en güvenli ve uygun maliyetli bir taşımacılık olan deniz yolu uluslararası taşımacılık sektörü ve konteyner taşımacılığı bu konuda firmaların uzun mesafelerde tercih ettiği bir numaralı lojistik hizmetlerinde yer almaktadır.

denizyolu taşıma

Uzun mesafelerde uygun maliyetler ile çok fazla malzemenin bir noktadan diğer bir noktaya taşınmasına imkan verdiği deniz yolu uluslararası taşımacılık sektöründe fiyat politikası diğer taşımacılık sektörlerine göre oldukça uygundur. Taşımacılık sektörü oldukça rekabetin olduğu bir sektördür. Hem hava yolu uluslararası taşımacılık, hem deniz yolu uluslararası taşımacılık sektöründe oldukça fazla rekabetin olduğunu bilmekteyiz. Bu rekabet ile oldukça uygun fiyatlarla uzun mesafeli taşımacılık yapabiliriz. Özellikle denizyolu ile uluslararası taşımacılık yapmak istediğimizde hiçbir sıkıntı yaşamadan güvenli olarak taşımacılık işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Bu taşımacılık sektörü genel olarak Liner ve Tramp taşımacılık olarak ikiye ayrılmaktadır. Günümüzde denizyolu taşımacılık hizmetleri konteyner taşımacılığı kullanılarak yapılmaktadır. Bu taşımacılık sistemlerinde müşteri ve taşımacılık firmalarının önceden anlaştığı ve plansız olarak işlemler yapıldığı görülmektedir. Böylelikle interaktif olarak taşımacılık yapıldığını bilmekteyiz.

Liner ve Tramp Taşımacılığı Nedir?
Liner taşımacılık genellikle taşınan yükün değil, verilen hizmetin esas alındığı taşımacılık türüdür. Yani Gemilerin limandan kalkış, limana varış ve aktarma limanlarında daha önceden belirlenen durakların seçildiği deniz yolu uluslararası taşımacılıksistemidir.Liner taşımacılık sisteminde her şey önceden belirlenir, gemilerin stop yapacağı limanlar ve ne kadar sürede, nerelerde bekleme yapacağı gibi tüm aksiyonlar önceden planlanır. Bu sayede önceden aksilikler görülebilir. Herhangi bir sıkıntı olmadan taşımacılık işlemleri yapılmaktadır.Tramp taşımacılık ise a noktasından b noktasına taşınacak olan yükün belirli bir tarihi olmadan, plansız ve daha önceden planları yapılmamış taşımacılık türüdür. Bu taşımacılık türünde esas olan konu bir yükün var olmasıdır. Geminin tamamını veya geniş bir kısmını kaplamış olan petrol, kömür ve buna benzer diğer madenlerin bir limandan alınıp diğer limana taşıma şeklidir. Yani tramp taşıma şeklinde bu yöntem ile plansız olarak yükün var olması yeterlidir. Her iki taşıma yönteminde de oldukça güvenlikli bir taşımacılık işlemi yapılmaktadır. Bu sistemlerde profesyonel çalışmak önemlidir.

Denizyolu Uluslararası Taşımacılığında Yer Alan Aktörler

Bu sektörde oldukça fazla sektörün rol aldığını bilmekteyiz. Çok geniş bir hizmet sağlayıcısı vardır. Bunların en başında limanlar, gemiler, taşıyıcı firmalar, armatörler, brokerlar, freightforwarderler, liman işleticileri, lojistik firmaları, limanlarda hizmet veren diğer kuruluşlar, ve diğer tüm hizmetlerin içerisinde yer alan her türlü sektörü aktör olarak kabul edebiliriz. Bu sektörün beslediği oldukça fazla sektör bulunmaktadır.